Dotacje na innowacje

Innowacyjna gospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

Firma Ebro Trade Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 6.1
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

Projekt numer: UDA-POIG.06.01.00-14-229/12-00
Nazwa projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Firmy Ebro Trade Sp. z o.o.
Kwota projektu ogółem: 138 000 PLN
Kwota dofinansowania: 72 750 PLN
Okres realizacji: 01.01.2013 – 30.06.2014

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO